Az erotika 4 sarokköve

Jack Morin The Erotic Mind című könyvében arról ír, hogy van egy erotikus egyenlet, amely mindenkire hatással van, meghatározza az erotikához/szexualitáshoz való viszonyunkat és viselkedésünket.

Vonzás + Akadály = Izgalom

De először nézzük, mi is az erotika. Az erotika nem más, mint a szexualitásunk minősége.

Vagyis az izgalom, az élet és a szeretet kihívásainak a kölcsönhatása. A felnőtté válás során az egyén szexualitása egyedi formát kap (tapasztalati különbségek alakulnak ki ugyanazzal az eseménnyel kapcsolatosan).

Minden ember megtanulja (legtöbbször nem tudatosan), hogy milyen típusú akadályok okoznak neki izgalmi állapotot, és ezzel társítja azokat. A „peak” (magyarul izgalmi csúcspont) eléréséhez feltétlenül szükség van az aktiv izgalomra, és azokra a dolgokra, amelyek ezt kiváltják, (pl. emlékek, fantázia stb).

Ezeket Morin az erotika 4 sarokkövének hívja:

  1. Vágyódás és várakozás
  2. A tilalmak megszegése
  3. A hatalom keresése (PowerPlay, avagy Domina és Submissive)
  4. Az ambivalencia leküzdése

Mind a 4 sarokkő „leküzdendő” akadályokat hoz magával, ezért beépültek az erotikus mintáinkba. Természetesen minden egyénben másként. Gyermekkori mintáink és fejlődési szakaszaink nagyban befolyásolják ezeket a sarokköveket, munkám során gyakran találkozom vele, mivel az első szexuális tapasztalataink is gyerekkorban kezdődnek, még ha nem is emlékszünk rá.

1. Vágyódás és várakozás

Ez egy kiinduló állapot. Ebből egyenesen következik a vágyakozás és a várakozás izgalma, ami már a születésünktől fogva ott van. Pontosan úgy, mint gyerekkorunkban, amikor a szülő közelsége és jelenléte nem, vagy csak korlátozottan elérhető számunkra. Ezért a későbbiekben is, ha nem kapjuk meg a kellő figyelmet, akkor „sírunk” utána, mert számunkra ez akadályként jelenik meg, ami egyfajta izgalmi állapothoz (akár fantáziához) vezet. Ez különösen igaz a 3-6 éves kori szakaszra, ekkor „tanuljuk” az ellenkező nemű szülővel való viszonyunkat, és ekkor kezd alakulni a nemiségünk is (kisfiúknál Ödipusz-komplexus, kislányoknál Elektra-komplexus). Ez a későbbiekben, a tinédzser kor környékén megismétlődik, hiszen nemi fejlődésünk ilyenkor a legintenzívebb.Minden vágyakozás (valaki vagy valami után) egy fantáziát eredményez.

A várakozás pedig ennek a valaminek a beteljesülése. Mindkettő a hiányról szól… az űr a vágy és a jelen között (akadály). Lehet rövid vagy hosszú távú, de a lényeg mindig az, hogy a beteljesedés tudata fokozza a vágyakozást és a vele járó izgalmat, mert jó emlék fűz hozzá. Ez működteti például a távkapcsolatokat.

2. A tilalmak megszegése (a társadalmi és viselkedési normák megszegése)

Fontos tényező ebben az esetben….

  • vagy a félelem, a bűntudat és a szégyenérzet miatt, ami távol tart a további felfedezésektől;
  • vagy extra mennyiségű adalék (tiltott gyümölcs), amiből még többet szeretnél.

Ebben rejlik a szexuális izgalom az egyén számára. A gyermekkorból eredő, természetes izgalmi állapot, egészen addig, amíg meg nem tanuljuk (tanítják), hogy ez a felnőttek által korlátozva van és tiltott.Minél inkább blokkolva van, annál inkább a felszínre tör, amiben a büntetéstől való félelem is szerepet játszik.Két elemből tevődik össze:

  • a „rajtakaphatnak” izgalmából,
  • a tiltott dolog utáni vágyakozásból.

Mivel a pajkossági faktor (pl. a vallás) erőssége mindenkinél más, ezért a fantáziáiban mindenki sokkal mélyebbre képes menni, mint a való életben (akár az erőszakosságig is). Ez az érzés is a kora gyerekkorból ered, amikor a legtöbb esetben a szexualitás és az intimitás tabu volt és büntetett. Ez viszont szorosan hozzájárul az önbizalom kialakulásához és fejlődéséhez.

3. A hatalom keresése (PowerPlay, avagy Domina és Submissive)

A 3. sarokkő az erőforrás keresése, avagy a hatalmi játékok, az alá- és fölérendeltség. A hatalom utáni vágy, és ennek megszerzése szintén a gyerekkorból ered, hiszen e nélkül még mindig egy kiszolgáltatott, függőségi állapotban lennénk. Az erő dinamikája fontos része az életünknek, hiszen ezen akár a túlélésünk is múlhat. Két stratégiát különböztetünk meg: a közvetlen és a burkolt (passzív) cselekvést. Amikor tulajdonképpen rájövünk, hogyan tudjuk magunkat és az igényeinket kifejezni (akarat, dac, hiszti), ami lehet nyílt és burkolt (áldozati) szerep is, de végeredményben mindkét stratégiával elérheted amit szeretnél, hiszen a cél: a kontroll. Ez mindig egyfajta akadály leküzdésnek fogható fel, ami kapcsolódik a szexuális izgalomhoz…

Dominancia és alárendeltség = izgalom.

Itt különül el, hogy kinek mi az erőjáték (powerplay), hiszen van, aki az aktív, és van, aki a passzív felet képviseli.Aki a dominanciát választja, annak az uralás, aki az alárendeltséget (submissive), annak az uraltság (passzív) állapota elfogadott (természetesen ez is változhat). Mindkét esetben az a legfontosabb, hogy teljesen elfogadottnak és oldottnak érezzük magunkat. Számunkra biztonságos közegben, saját akaratunkból, saját döntésre cselekedjünk, ha erőjátékról van szó.

4. Az ambivalencia leküzdése

Gyermekkorunk élményei végigkísérnek minket egész életünkben, és ez különösen igaz a kapcsolati mintáinkra és a szexualitásunkra.


Gyakran gyerekkorban tapasztalt érzelmeink alapján „félünk” élni, mert attól tartunk, hogy ami akkor, ott megtörtént, újra meg fog ismétlődni, érzelmileg megsebeznek minket. Ezért kialakulhat egy olyan érzés, hogy az élet félelmetes és nem igazságos velünk, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ott van a vágy, a vágyódás, ami pedig kiválthat egyfajta szexuális izgalmat.

Ez lehet számunkra a szexuális izgalom forrása, vagyis az „akadály”.

Például egy „húzd meg-ereszd meg” kapcsolat = szexuális izgalom

A fenti 4 sarokkőből összeálló „Erotic Template”, avagy az erotikus sablon erotikus elménk szinte minden elemét tartalmazza, amely számunkra a szexuális jólétet, szexuális működést és az erotikus kiteljesedést jelenti.

Ez pont olyan mint, amikor megkérdezek valakit, mi a kedvenc sütije… ehhez hasonlítanám, vagy mint egy festő palettája. Ha ezáltal megértjük, mi a mi sablonunk, közelebb tudunk kerülni önmagunkhoz és társunkhoz is. Mindig lesznek dominánsabb színek a palettán, míg más színek változnak, az életkorunk, az érettségünk, a fejlettségünk és az értékrendünk által.

Akarsz végre érezni?

Ölelés: Lívia ❤

hu_HUMagyar